KUHN, Samuel (Kun)

KUHN, Samuel (Kun), liječnik (Beč, 1865 – Slavonski Brod, o. 1920). S Herminom, kćeri vukovarskoga trgovca Eduarda Biera, otac je Lea, → Ive i Alice, supruge pravnika → Milana Pollaka. Medicinu je završio u Budimpešti. Iz Bačke se prije I. svj. rata doselio u Slavonski Brod, gdje je kao liječnik stekao ugled i priličan imetak. Bio je liječnik brodskoga okružnog ureda za osiguranje radnika, pokazujući socijalnu osjetljivost nastojao je djelovati kako bi se od teških ozljeda na radu zaštitili građevinski i šumski radnici. Najstariji sin Leo kao domobranski voj. liječnik umro je od pjegavca 1942. na Palama kraj Sarajeva.

LIT.: Liječnički vjesnik, 47(1925) 3. – E. Bier: Memories. Tuscon 1983. – 100 godina Opće bolnice u Slavonskom Brodu. Prilozi za povijest zdravstva (ur. I. Balen). Slavonski Brod 1998.