KUH, Vladimir

KUH, Vladimir, inženjer (Zagreb, 9. XI. 1903 – logor Jasenovac, 1941). Sin Žige i Katice. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je 1927. diplomirao na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi. Od 1931. do 30. IV. 1941. bio je tajnik Društva kućevlasnika i zemljoposjednika u Zagrebu i gl. urednik lista Svojina. Pisao je rasprave o poreznim i kućevlasničkim pitanjima. Također je bio član »Društva čovječnosti«. Po uspostavi NDH uhićen je u srpnju 1941. i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Supruga Ankica rođ. Brenner i trogodišnja kći Mira koje su, iako nepozvane, s njim došle na policiju ostale su zatvorene u Zagrebačkom zboru. Miri se izgubio trag, a Ankica je, čini se, završila u Auschwitzu.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28817

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.