KUFFLER, Miroslav

KUFFLER, Miroslav, poduzetnik (Gunja, 19. IX. 1891 – ?). Sin Dragutinov. U braku s Idom rođ. Weiss imao je sina Ivu (Zagreb, 1926). U međuratnom razdoblju posjedovao je manju tvornicu za proizvodnju boja i mazila za kožu na Koturaškoj cesti u Zagrebu. God. 1940. prijavio je promet od približno 3 000 000 din. Preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.