KUBA, Ferdinand

KUBA, Ferdinand, fotograf (Normanci kraj Donjeg Miholjca, 1907 – ?). Fotografski obrt izučio je 1925. u Beogradu, a ručno koloriranje fotografija 1925. u Parizu. God. 1933. otvorio je samostalni fotografski atelijer u Beogradu, a 1936. u Osijeku u Radićevoj ul., koji je vodio sa suprugom Sofijom. God. 1989. vođenje atelijera preuzeo je njegov sin.