KRYCER, Mihajlo

KRYCER, Mihajlo, ugostitelj (? – ?). Podrijetlom je iz Poljske. Nakon zajedničkoga ulaganja 1939, bio je jedan od sedmorice žid. vlasnika popularne restauracije »Ivo« u Zagrebu s 10% udjela. Po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Daljnja sudbina nepoznata. Supruga i sin Saša već su ranije odvedeni u logor iz Oroslavja, gdje je sin bio ravnatelj tamošnje tvornice tekstila.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 692.