KRONFELD, Zdenko (Nir, Zev-Cvi)

KRONFELD, Zdenko (Nir, Zev-Cvi), građevinski inženjer (Zagreb, 14. IX. 1922 – Haifa, Izrael, 1998). Sin Alberta i Ruže rođ. Schönberg. Po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima kao borac u Židovskoga rapskoga bataljona i jedinica 7. banijske divizije. Nakon II. svj. rata započeo je studij na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a 1948. se iselio u Izrael, gdje je diplomirao i doktorirao građevinarstvo na Tehnionu u Haifi. Osnovao je i vodio Odjel za znanstvenu fotografiju. Radio je kao inženjer u Upravi luka, kao građevinski savjetnik te predavao hidrodinamiku, hidrauliku i nastanak kratera na Tehnionu te u SAD, Tajlandu, Južnoj Americi, Danskoj i Iranu. Objavio je mnogobrojne stručne članke, sudjelovao na znanstvenim kongresima te je dobitnik nagrada i priznanja. Supruga Ester rođ. Deutsch bila je među jedanaestero zagrebačke djece koja su 1943. prebačena u Palestinu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50. – I. Rochlitz: Accident of Fate. A Personal Account 1938–1945. Waterloo 2011.