KRONFELD, Robert

KRONFELD, Robert, osiguravajući stručnjak (Zagreb, 25. I. 1871 – ?logor, 1941–1945). Sin Gustava i Irme rođ. Schwarz. Bio je direktor zagrebačke podružnice »Rosija–Fonsier«, društva za osiguranje i reosiguranje. Nakon uspostave NDH poslao je generalnoj direkciji društva u Beogradu molbu da mu se umjesto otpremnine odobri doživotna mirovina. Iako je sa suprugom prešao na katoličanstvo, morao je prijaviti imovinu. Stradao je u nepoznatom logoru. – Supruga Ada rođ. Tedeschi (Trst, Italija, 3. IV. 1876 – ?), sa suprugom je prešla na katoličanstvo. Od 1939. živi u Lisabonu.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 487. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.