KRON, Hugo

KRON, Hugo, obrtnik (Vrata kraj Krašića, 2. II. 1917 – Jadovno, 1941). Sin Simona i Berte rođ. Anhaltzer. Zavičajnu pripadnost imao je u općini Krašić, kotar Jastrebarsko. Djelovao je kao strojobravarski pomoćnik. Po uspostavi NDH bio je uhićen i preko Zagrebačkoga zbora deportiran u Gospić, potom u Jadovno, gdje je stradao. Prijavu imovine ustaškim vlastima 26. VI. 1941. podnio je njegov otac navodeći da mu se sin nalazi na »prisilnom radu«.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.