KRIŽANIĆ, Nada

KRIŽANIĆ, Nada, službenica (Donji Miholjac, 1913 – Zagreb, 29. V. 2000). Kći Vladimira Fürsta. Po uspostavi NDH prebjegla je u Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključila se partizanima te djelovala u pozadinskim službama na oslobođenom teritoriju Banije. Poslije II. svj. rata bila je tajnica direktora RTV Zagreb Ivana Šibla te je djelovala u administrativnoj službi Radio Zagreba, poslije u Koncertnoj direkciji Zagreb. Umrla je u Domu »Lavoslav Schwarz«.

IZV.: Podaci o ulaznici B. Polić.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.