KREŠIĆ, Mirko

KREŠIĆ, Mirko (Pečuh, Mađarska, 19. II. 1915 – logor Jasenovac, 1941). Sin Bernarda (Voćin, 1882 – ?). Do 1924. živio je u Voćinu, po ocu je zavičajnu pripadnost imao u Osijeku. Po uspostavi NDH bio je apsolvent Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Ubrzo je bio uhićen i odveden u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.