KREŠIĆ, Miljenko

KREŠIĆ, Miljenko, inženjer elektrotehnike (Zagreb, 1. V. 1930). Sin Marka i Fride rođ. Lausch, brat Mladena (?, 1923 – Jadovno, 1941). Roditelji, oboje rođeni u Voćinu, stradali su 1944. u Auschwitzu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 683.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.