KREŠIĆ, Branko (Hanan)

KREŠIĆ, Branko (Hanan), ekonomist (Slatina, 1919 – Naharija, Izrael, 12. X. 1982). Sin Bernarda, vlasnika šuma i trgovca na veliko drvnim proizvodima. U Izrael se iselio 1950, nakon završenoga studija ekonomije. Nastanio se u Nahariji. Počeo je raditi u Keren Kajemetu, prvo kao radnik na pošumljavanju goleti, poslije je postavljen na dužnost instruktora za pripremu terena, a 1960. postavljen je za voditelja odjela za iskorištavanje drveća. Bio je i društveno aktivan, osobito na municipalnom polju, kao i u podružnici HOJ u Nahariji.

IZV.: Podaci o ulazniku M. Steiner-Aviezer.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. − M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50.