KREMZIR, Dragutin

KREMZIR, Dragutin, liječnik (Zagreb, 13. IV. 1929). Sin Ivana i Nade rođ. Propper. God. 1940. završio je žid. pučku školu u Zagrebu, a po uspostavi NDH zabranjen mu je upis u II. razred gimnazije. Ratno razdoblje preživio je s obitelji polulegalno u Zagrebu. Nakon završenog Vojnoga učilišta »Ivan Milutinović« 1949, godinu dana radio je kao profesionalni omladinski i pionirski rukovoditelj. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1957, potom je radio kao liječnik u Ivancu 1959. i Zdravstvenoj stanici u Maruševcu kraj Varaždina do 1961, a potom do umirovljenja 1990. u domovima zdravlja u Zagrebu. Specijalizirao je opću medicinu 1965. te četvrt stoljeća radio kao honorarni nastavnik Škole narodnoga zdravlja »Andrija Štampar«. Vodio je Klub liječenih alkoholičara u Podsusedu. Aktivan je u planinarskim društvima, u upravi Hrvatskoga društva umirovljenih liječnika Hrvatskoga liječničkoga zbora i Udruge za osnivanje doma za starije zdravstvene djelatnike »Dr. Andrija Štampar«. Kraće je vrijeme bio član Zdravstvenoga odbora ŽOZ.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: Ž. Jakšić: Ogledi o razvoju opće/obiteljske medicine. Zagreb 2001.