KREČ, Josip

KREČ, Josip, pravnik (Križevci, 1867 – ?, o. 1920). Završio je gimnaziju u Zagrebu, gdje je 1892. doktorirao temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu. Bio je član Hrvatske stranke prava 1900–14. Kao izbornik u Kutini agitirao je za izbor → Josipa Franka u Križu 1901, 1906, 1908 i 1910, te za izbor njegova sina Ivice Franka 1911. i 1913. Za banovanja Khuena Héderváryja bio vlastima politički nepoćudan te je tek nakon 11 godina odvjetničke prakse kod odvjetnika Brlića u Slavonskom Brodu i Ede Franka u Zagrebu mogao otvoriti vlastitu odvjetničku pisarnu u Kutini, a uskraćeno mu je mjesto javnoga bilježnika. Bio je u braku sa Zlatom rođ. Aleksander (?, 1879 – Zagreb, 7. XII. 1947) – Sin Stanko, poduzetnik (Kutina, 1904 – logor Jasenovac, 1942). Bio je vlasnik »Kemosa«, veletrgovine kemikalijama u Zagrebu. Po uspostavi NDH molio je da bude oslobođen od nošenja žid. znaka te da mu se dozvoli slobodno kretanje radi poslovnih obveza. Molba je bila odbijena te je deportiran u logor Jasenovac unatoč priloženim očitovanjima s vlastoručnim potpisom većega broja uglednika (Nikola Neihardt, Zvonimir Vrkljan, Rudolf Horvat, Ivo Peršić).

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27686.

LIT.: Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.