GRAF, Marko

GRAF, Marko, elektrotehničar i novinar (Ivanec, 30. VI. 1890 – ?). Sin Leopolda i Amalije rođ. Blass. U Zagrebu je stekao zavičajnost 1923. Isprva je djelovao kao trgovac, potom kao elektrotehničar i filmski reporter. Prešao je na katoličanstvo 1940. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak i na nepoznat način preživio II. svj. rat. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: DAZ, Skupštinski zapisnici grada Zagreba 1923, skupština od 5. II. 1923, čl. 39. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.