GRABARIĆ, Otokar (Grünbaum)

GRABARIĆ, Otokar (Grünbaum), pravnik (Vinkovci, 29. X. 1907 – Zagreb, 2. XI. 1973). Sin Markov. Nakon završenog studija prava 1931. u Zagrebu, radio je kao odvjetnički vježbenik u pisarnici → Marka Leitnera u Osijeku i → P. Becka u Zagrebu. Imao je vlastiti odvjetnički ured 1930-ih u Petrinjskoj ul. u Zagrebu. Prešao je na katoličanstvo 1938, a u nepoznato doba promijenio prezime iz Grünbaum u Grabarić. Po uspostavi NDH, sa suprugom Margitom rođ. Hahn, preuzeo je žid. znak i morao dati kontribuciju, no dobio je dozvolu za kretanje gradom i bio zaštićen. Poč. 1942. otkazao je odvjetništvo i zaposlio se kao državni službenik u Ministarstvu za obrt, veleobrt i trgovinu, odnosno u Ministarstvu narodnoga gospodarstva, odakle je nadležnima 1943. odaslano izvješće da »ne samo da se nije nikada ogriešio o probitke Hrvatskoga naroda nego se je dapače i on uvijek priznavao i isticao Hrvatom«. Odlukom Ante Pavelića u ožujku 1944. sa suprugom je dobio arijska prava i preživio II. svj. rat u Zagrebu.

IZV.: HDA, Sudovi oružanih snaga NDH, ukp. 2/43–1. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27546, 29851, 30069. – HDA, Ponova, Varia. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 5(1931) 4/5. – Jevrejska tribuna, 18(1938) 45. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.