ADLER, Antun

ADLER, Antun, dermatovenerolog (Ada, Srbija, 21. III. 1902 – ?Budimpešta, XII. 1944). Sin Sigmundov. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1927. i specijalizirao dermatovenerologiju. U Zagrebu je imao privatnu ordinaciju za kožne i spolne bolesti (1932–41) u Jurišićevoj ul. Po uspostavi NDH sa suprugom Zitom rođ. Kohn i djecom Fedorom i Irenom preuzeo žid. znak te prešao na katoličanstvo (nema podataka za ostatak obitelji). Supruga je u prijavi imovine Uredu za obnovu privrede NDH navela da je za drž. potrebe predala zlatnog nakita u vrijednosti 119 210 din. te 61 000 din. gotovine. Prema nekim izvorima bio je poslan u BiH radi suzbijanja endemskoga sifilisa, a prema drugima, što je vjerojatnije, sa suprugom i djecom pobjegao je u Budimpeštu, gdje su ih mađ. kolaboracionisti strijeljali uoči ulaska Crvene armije u grad.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. – KŽZ. – Podaci o ulazniku A. Hollo. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941–1945. Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1973, 2.