KOHN, Viktor

KOHN, Viktor, ugostitelj (Sikirevci, 5. V. 1900 – Naharija, Izrael, 1978). Sin Jakoba i Julke rođ. Flesch. Od 1935. do 1941. bio je upravitelj restauracije »Ivo«, prve ekspresne restauracije u Hrvatskoj, koja je slovila kao uzor u zagrebačkom ugostiteljstvu. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, bio je nabavljač i gl. kuhar Pučke kuhinje ŽOZ. Sa suprugom Ružom i sinovima Rubenom i Romanom (?, 1932) preuzeo je žid. znak, dva puta su uhićeni i pušteni na intervenciju namještenika restauracije »Ivo«. Preko prijatelja dobili su propusnice za odlazak u Karlovac, gdje je nekoliko mjeseci radio u gostionici Pave Horvata, te u Crikvenicu. Od studenoga 1942. internirani su u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima gdje je djelovao kao gl. ekonom ZAVNOH i Vlade NR Hrvatske, na kojem položaju je ostao sve do kraja II. svj. rata. Vratio se u Zagreb, gdje je vodio restauraciju »Ivo« i druge ekspresne restauracije u sklopu »Name«. Zbog lažnih optužbi za gospodarski kriminal, u proljeće 1946. u skupini od 13 Židova, zaposlenika »Name«, osuđen je na dva mjeseca zatvora. Potom je bio ravnatelj Doma »Lavoslav Schwarz«. S obitelji je 15. XII. 1948. iselio u Izrael, gdje je otvorio restauraciju u zračnoj luci u Lodu (poslije zračnoj luci »Ben Gurion«), potom je otvorio restauraciju u Haifi i Nahariji. – Supruga Ruža rođ. Schlesinger, (Zagreb, 11. III. 1909 – ?, Izrael, ?). Po uspostavi NDH s obitelji je preuzela žid. znak te preko Karlovca odlaze u Crikvenicu. Od studenoga 1942. internirani su u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključila se partizanima te djelovala kao članica povjerenstva za zbrinjavanje židovskih izbjeglica s Raba, osn. pri ZAVNOH. S obitelji se iselila u Izrael 15. XII. 1948. – Sin Ruben, turistički djelatnik (Zagreb, 10. VI. 1930). Židovsku osnovnu školu pohađao je u Zagrebu. Po uspostavi NDH s obitelji je preuzeo žid. znak te su preko Karlovca otišli u Crikvenicu, a od studenoga 1942. bili su internirani u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima kao kurir Glavnoga štaba Hrvatske u Otočcu, Glini, Topuskom, Šibeniku i Splitu. Nakon II. svj. rata završio je gimnaziju u Zagrebu te se s obitelji 15. XII. 1948. iselio u Izrael, gdje je diplomirao turizam i marketing na Sveučilištu u Tel Avivu. Vlasnik je turističke agencije »Lear Tours Ltd.« te jedan od gl. organizatora i promotora dolaska izraelskih turista u Hrvatsku krajem XX. i poč. XXI. st. Drži godišnja predavanja o svojim iskustvima u izr. srednjim školama pod nazivom »Djeca u Holokaustu«. Živi u Nahariji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 681. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27954. – KŽZ. – Podaci o ulazniku R. Kohn.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. Ha-kol, 2003, 79.