BARUH, Izak (Isak)

BARUH, Izak (Isak), rabin (Sarajevo, 14. XII. 1914 – logor Jasenovac, 1942). Sin Mojseov. Iz Travnika se 1939. doselio u Zagreb, gdje je bio rabin sefardske općine. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, a kako su tri predratne zagrebačke ŽO bile spojene u jednu, u ljeto 1941. postao je zamjenik rabina ŽOZ. Uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27954. – KŽZ.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.