BARUCH, David (Baruh)

BARUCH, David (Baruh), trgovac (Sarajevo, 1904 – ?Zagreb, 1944). Sin Rafaelov. U međuratnom razdoblju sa suprugom Lucijom rođ. Dijanić-Orač, »arijevkom«, posjedovao je trgovinu tekstilnom robom »Dijanić-Orač« u Tkalčićevoj ul. i na Kaptolu u Zagrebu. Po uspostavi NDH, sa sinom Rafaelom (Zagreb, 1936 – Zagreb, o. 2011) i kćeri Leom (Lenka) (Zagreb, 1939), preuzeo je žid. znak, a djeca su prešla na katoličanstvo. Prije poč. lipnja 1941. sa sinom prebjegao u Italiju, dok su supruga i kći ostale u Zagrebu te je supruga 6. VI. 1941. Odboru za podavanja predala cesije u vrijednosti 100 000 din. Vjerojatno se u uvjerenju kako zahvaljujući mješovitom braku neće biti proganjan, vratio u Zagreb, no ubrzo je bio uhićen. U zatvoru je zbog mučenja duševno obolio te je otpremljen u Psihijatrijsku bolnicu (danas Klinika za psihijatriju) u Vrapču, gdje je poč. siječnja 1942. prešao na katoličanstvo. Iz bolnice je neizliječen pušten u travnju 1943. (jer je obitelj nekoga potplatila), no zbog agresije na suprugu ponovno je bio uhićen, te nakon kraćeg boravka u logoru Jasenovac vraćen u bolnicu. U rujnu ili listopadu 1944. ustaška postrojba pod vodstvom Ljube Miloša izvukla ga je iz bolnice, a nakon toga mu se gubi trag. Sin Rafael bio je osam mjeseci zatočen u logoru Jasenovac. Supruga je poč. 1944. zatražila razvod, te se ubrzo preudala, pa su tako ona i djeca preživjeli II. svj. rat.

IZV.: Arhiv ŽOZ, Knjiga kontribucije. – HDA, projekt Dotršćina, knjiga Vrapče 26. – KŽZ. – NAZ, skupina NDS, 768/1942, 205/1944. – Podaci o ulazniku R. Baruch.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.