BARTH, Oskar

BARTH, Oskar, bankar (Znojmo, Češka, ? – ?). Došao je u Zagreb 1933. te djelovao kao ravnatelj »Union banke«. Po uspostavi NDH ostao je bez namještenja te preuzeo žid. znak. U prijavi imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, navodi 650 000 din. uloženih na bankovne knjižice Hrvatske udružene banke, Gradske štedionice i Hrvatske banke Zagreb. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.