ADLER, Aleksandar (Šandor)

ADLER, Aleksandar (Šandor), gospodarstvenik (Kaptol ili Požega, ?1884 – Slavonski Brod, između 10. i 13.  IV. 1941). Sin Josipov. U I. svj. ratu sudjelovao je kao časnik austroug. vojske, ranjen tri puta. U međuratnom razdoblju ravnatelj je parne pilane i tvornice furnira »Slavex« u Slavonskom Brodu, u kojoj je djelovao URSS pod snažnim utjecajem KPJ. Ubijen je po uspostavi NDH, pod nejasnim okolnostima. Tijelo mu je pronađeno u šumi blizu grada. Pilanu i stan zaposjeli su njem. vojnici. Ime mu je upisano na obiteljskoj grobnici na žid. groblju u Požegi. – Supruga Olga (Budimpešta, 2. XI. 1895 – logor Jasenovac ili Auschwitz, 1942) bila je kći Vatroslava (Ignaca). God. 1939. bila je predsjednica Židovskoga dobrotvornog i gospojinskoga društva u Slavonskom Brodu. Nakon suprugove smrti s kćerima Martom i Helgom prijavila se u očevu stanu u Zagrebu. U prijavi imovine navela je posjedovanje kuće u Kukuljevićevoj ul. u Zagrebu procijenjene na 1 400 000 din. te da joj je cjelokupni namještaj vrijedan približno 200  000 din. oduzet 16. VI. 1941. za potrebe Velike župe Prigorje. Prema nekim izvorima uhićena je u kolovozu 1942. i deportirana u Auschwitz, a prema drugima u logor Jasenovac. Mlađa kći Helga (?, 1923) najvjerojatnije je stradala s majkom. Starija kći Marta (?Slavonski Brod, 1919 – Podgrmeč, BiH, 1942) u međuratnom je razdoblju bila članica SKOJ. Djelovala je kao pozadinski politički radnik u Podgrmeču, gdje je najvjerojatnije i strijeljana poč. 1942.

IZV.: DASB, Knjiga zavičajnika. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27586.

LIT.: Hrvatski list, 22(1941), 1. V. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – S. Uzelac Schwendemann: Židovski Brod/kulturno-povijesne krhotine, Slavonski Brod 2011.