BARMAPER, Herman

BARMAPER, Herman, dermatovenerolog (Nova Gradiška, 22. IV. 1891 – ?, Izrael, o. 1970). Sin Benjaminov. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Budimpešti. Specijalizirao dermatovenerologiju te od 1920. radio u Zagrebu, najvjerojatnije u privatnoj ordinaciji dr. Anzora. Osamostalio se najkasnije 1931. Po uspostavi NDH ostao je bez posla, te sa suprugom Šari rođ. Rechnitzer i kćeri Majom preuzeo žid. znak. U ekipi žid. liječnika upućen je 1941. u Dom narodnoga zdravlja u Tuzli djelovati na suzbijanju endemskog sifilisa. U listopadu 1943. priključio se partizanima djelujući kao liječnik u bolnici 17. divizije 3. korpusa, upravitelj bolnice 3. korpusa i referent saniteta tuzlanskoga vojnog područja. Preživio je rat te zajedno sa suprugom Šarikom upisan u preliminarnu listu preživjelih ŽOZ. God. 1949. oboje su iselili u Izrael, gdje je nastavio raditi kao liječnik. – Kći Maja (Zagreb, 1927) bila je u vrijeme uspostave NDH učenica u Zagrebu. U ljeto 1941. s ocem je došla u Tuzlu, te se s njim 1943. priključila partizanima kao bolničarka u kirurškoj ekipi 16. vojvođanske divizije. Od 1945. radila u Zavodu za transfuziju krvi u Beogradu. Nakon II. svj. rata vratila se u Zagreb, a 1948–49. iselila se u Izrael. Poslije se udala u SAD.

IZV.: DAZ, Gradski narodni odbor Zagreb, Povjereništvo za komunalne poslove, Popis lica koja su iz Zagreba iselila u državu Izrael. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

IZV.: Podaci o ulazniku M. Ajzenštajn-Stojić.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.