BAR-LEV, Haim (Brotzlewsky; Chaim, Hajim)

BAR-LEV, Haim (Brotzlewsky; Chaim, Hajim), general i političar (Beč, 16. XI. 1924 – Tel Aviv, 7. V. 1994). Doselio se 1930-ih u Zagreb, gdje je polazio pučku školu i gimnaziju. Od 1939. živio u Palestini, gdje je 1942. završio poljoprivrednu školu Mikveh Israel, potom stupio u Palmah, udarnu žid. postrojbu, koju su Britanci uvježbali za borbu protiv osovinskih snaga (djelovala ilegalno od 1943. do uspostave Države Izrael). Za I. arapsko-izraelskoga rata 1948. bio je zapovjednik 8. mehanizirane bojne 12. brigade, za II. arapsko-izraelskoga rata 1956. zapovjednik 27. motorizirane oklopne brigade, koja je zauzevši pojas Gaze prva izbila na Sueski kanal. God. 1957–61. bio je zapovjednik svih oklopnih jedinica. Potom je studirao upravu i ekonomiju na Sveučilištu Columbia, a 1964. bio imenovan načelnikom za opće poslove pri Glavnom stožeru oružanih snaga, 1967. za tzv. šestodnevnoga rata bio je imenovan zamjenikom načelnika stožera oružanih snaga, od 1968. do umirovljenja 1972. bio načelnik. Na tom je položaju zapovjedio izgradnju niza utvrda duž Sueskoga kanala (Linija Bar-Lev), koje se, unatoč velikim ulaganjima nisu pokazale učinkovitima za tzv. jomkipurskoga rata 1973, stoga je bio reaktiviran kako bi reorganizirao sinajsku bojišnicu. Posvetivši se politici (kao član i 1978–84. tajnik Laburističke stranke), bio je dugogodišnji zastupnik u Knesetu, a u vladi ministar trgovine i industrije (1972–77), ministar razvoja (1974), ministar unutrašnjih poslova (1984–90) i prvi izraelski veleposlanik u Rusiji (1992–94).

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – The Oxford Companion to Military History. Oxford–New York 2001. – Z. Milo:Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004.