BARKIĆ, Helena

BARKIĆ, Helena (rođ. Nussbaum), kemičarka i farmaceutkinja (Bogdanovka, Rusija, 16. X. 1909 – ?). U Zagreb je došla 1935. iz Beča. Stekla je doktorat iz kemije. Bila u braku s farmaceutom Teobaldom Barkićem. Po uspostavi NDH daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660.