BAR-CVI, Moše (Švajger, Schweiger; Nikola)

BAR-CVI, Moše (Švajger, Schweiger; Nikola), pravnik i cionistički aktivist (Senta, Srbija, 29. XI. 1905 – Tel Aviv, 13. VIII. 1963). Sin rabina, od kojeg je naučio hebrejski jezik. Završio je Pravni fakultet i doktorirao temeljem rigoroza u Zagrebu 1928. Nekoliko godina radio u odvjetničkom uredu → A. Lichta, kad počinje njegova cionistička djelatnost. Bio je, među ostalim, predsj. akademskog društva »Judeja« u Zagrebu. Potom odlazi u Suboticu te po Vojvodini razvija cionističku djelatnost, zastupajući načela laburističke stranke MAPAI. Za II. svj. rata u Budimpešti na čelu je ilegalnoga pokreta »Hagana«, do deportacije u njem. logor Mathausen. God. 1947. iselio se u Palestinu, a po osnivanju Izraela dobrovoljno se javio u vojsku te bio uvršten u pravnu i sudsku službu vojske te radio u voj. tužilaštvu. Tada je vjerojatno promijenio ime i prezime. Poslije je radio u Pravnom odjelu Središnjice radnih kooperativa Histadruta (sindikata), gdje je postavljen za doživotnoga gl. pravnoga savjetnika. Od dolaska u Izrael bio je u vodstvu HOJ.

LIT.: Židov, 8(1924) 8. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45.