BARAN, Alojz

BARAN, Alojz, trgovac (Osijek, 21. VI. 1869 – ?Auschwitz, 1943). Sin Ignje. Doselio se 1936. u Zagreb, gdje je bio vlasnik trgovine papirom »Alojz Baran« u Gundulićevoj ul. Uhićen je i deportiran u svibnju 1943. vjerojatno u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.