KALLAI, Laszlo (Kalaj, Laslo)

KALLAI, Laszlo (Kalaj, Laslo), internist (Zrenjanin, Srbija, 27. VII. 1913 – Zagreb, 11. V. 1984). Sin Eugena i Irene rođ. Vamoš. Gimnaziju je završio u Zrenjaninu. Diplomirao je 1937. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje se doselio 1931. Od 1938. do 1941. specijalizirao je internu medicinu na Internoj klinici toga fakulteta te volontirao u Vojnoj bolnici. Od 1931. član je ŽOZ. Po uspostavi NDH sa suprugom Hedy (Hedvigom) rođ. Goldstein (Osijek, 1917 – Zagreb, 1. X. 1941) preuzeo je žid. znak. Ubrzo su se morali iseliti i iz stana u sjev. dijelu grada. Prijavio je 30. VI. 1941. imovinu vlastima NDH te naveo da je svrstan u skupinu žid. liječnika koja će biti poslana u BiH djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Ne zna se je li otišao, ali se čini da je u neko doba pokušao otputovati u Srbiju (vjerojatno u Beograd) da bi spasio majku, koja je u međuvremenu stradala, a supruga je umrla od posljedica bolesti. Prebjegao je u Crikvenicu, gdje se 21. III. 1942. oženio Ljerkom rođ. Gross (Sisak, 9. XI. 1914 – Zagreb, 11. XI. 2003). Od studenoga 1942. bio je interniran u logor u Kraljevici, a od srpnja 1943. u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima. Kako je zbog bolesti bio demobiliziran, u Švicarskoj se uključio u rad Izbjegličkoga odbora za pomaganje partizanskomu pokretu. Specijalizaciju je nastavio 1945. u Zakladnoj bolnici u Zagrebu (danas KB »Sveti Duh«), gdje je nakon položenoga specijalističkoga ispita 1946. bio asistent u Internoj klinici, a od 1951. do umirovljenja 1983. pročelnik Gastroenterološkoga odjela. Za docenta Medicinskoga fakulteta izabran je 1955, od 1961. izvanredni, od 1965. redoviti je profesor. Usavršavao se u Velikoj Britaniji 1950. te Švicarskoj i Francuskoj 1956. Glavno je područje njegova znanstvenoga interesa i djelovanja bila gastroenterologija, posebice hepatologija u vezi s funkcionalnom i enzimskom dijagnostikom. Bavio se ispitivanjem intrahepatalne cirkulacije kod patoloških stanja jetre i uloge teških kovina u bolestima jetre. Pionir je i jedan od osnivača moderne gastroenterologije u nas. Osnovao je prvi gastroenterološki odjel, uveo mnogobrojne dijagnostičke i terapijske metode (biopsija jetre, gastroskopija, laparoskopija) te je 1973. utemeljio poslijediplomski studij iz gastroenterologije. Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1939, 1948–49, 1952–53, 1955, 1957–59, 1961–64, 1968–70, 1972, 1977, 1980), Medicinski glasnik (1947–48, 1950, 1959, 1961–62, 1964, 1969), Schweizerische medizinische Wochenschrift (1950, 1968, 1971), Arhiv za higijenu rada (1952), Acta gastroenterologica Belgica (1955), Gastroenterologia (1955, 1966), Acta hepatologica (1956), Acta medica Iugoslavica (1956, 1962, 1967, 1972–74), Saopćenja »Pliva« (1956, 1958), Acta pharmaceutica Jugoslavica (1957), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1957–58), Acta medica Scandinavica (1958, 1964–65), Reumatizam (1958), Vojno-medicinski pregled (1959), Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin (1962), Acta radiologica (1964), Medicinski pregled (1964), Rheumatism (1964), Československá gastroenterologie a výživa (1966), Wiener Zeitschrift für innere Medizin (1967), Revue internationale d’hépatologie (1968), Arzneimittel-Forschung (1969), Digestion (1969), Praxis medici (1970–71), Medicina (1974, 1980), Medicinar (1974). Autor je poglavlja u knjigama Ivana Huge Botterija i dr. Interna medicina (2. Zagreb 1951³), Modern Gastroenterology (Stuttgart 1969) i Priručnik interne medicine (Zagreb 1983, 1985²) te je suradnik Medicinske enciklopedije Leksikografskoga zavoda. Bio je predsj. Udruženja gastroenterologa Jugoslavije 1967–72. i prvi predsj. Gastroenterološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Dobitnik je Nagrade »Pavao Ćulumović« 1972. – Unuk mu je Saša Cvetković, sin Majin, potpredsjednik ŽOZ i voditelj njegova Omladinskoga kluba.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – KŽZ. – Podaci o ulazniku Lj. Kallai, M. i S. Cvetković. – ŽOZ, Istupi iz židovstva 1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. (Nekrolog). Jevrejski pregled, 35(1984) 5/6. – V. Dugački: Kallai, Laslo. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.