KALDERON, Simha

KALDERON, Simha, posebnica (Bitolj, Makedonija, 1. II. 1905 – ?Auschwitz, 1943). Supruga Mujiza (Moisa), bug. državljanina, majka Salamona (?, 1921), Ester (Stelle) (?, 1925), Estreje (?, 1936), Isaka (?, 1927) i Saloma (Šarla) (?, 1933). Obitelj je stanovala u Vlaškoj ul. u Zagrebu, a po uspostavi NDH preuzeli su žid. znak. Suprug je krajem travnja 1941. otišao u Bitolj. Najstariji sin Salamon, ne stigavši preuzeti znak, bio je uhićen 20. V. 1941. i deportiran u logor Danica kraj Koprivnice, potom u Gospić te u Jadovno, gdje je stradao, iako je majka u srpnju 1941. molila da ga se pusti kao državljanina Kraljevine Bugarske te da se cijela obitelj iseli u Bitolj. Bugarsko carsko izaslanstvo u Zagrebu dopisom od 20. I. 1942. neuspjelo je tražilo UNS da im se dozvoli iseljenje u Bugarsku. Krajem 1942. ili poč. 1943. Isak je sa sestrama bio smješten u žid. starački dom na Dužicama na zagrebačkoj Trešnjevci te je bilo planirano da Ester krene s transportom djece u Palestinu, ali cijela je obitelj u svibnju 1943. bila uhićena i deportirana najvjerojatnije u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27764, 28811. – KŽZ.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.