KALDERON, Gabriel

KALDERON, Gabriel, obrtnik (Bitolj, Makedonija, 3. IV. 1901 – Auschwitz, 1943). Sin Jakoba i Sare. Doselio se 1932. u Zagreb, gdje je u Vlaškoj ul. imao postolarsku radionicu. Uzdržavao je suprugu i četvero maloljetne djece (Jakova, Pinhasa, Klaru i Jichaka). Po uspostavi NDH obitelj je preuzela žid. znak. U prijavi imovine naveo je da u radionici ima cipele za popravak (120 pari) i alat vrijedan 300 din. Najstariji sin Jakov (?, 1923) u skupini od 165 žid. omladinaca uhićen je između 27. i 29. V. i deportiran u logor Danica kraj Koprivnice, a potom u Jadovno, gdje je stradao. Obitelj je dobivala potporu od ŽOZ, a bug. carsko izaslanstvo u Zagrebu dopisom od 20. I. 1942. neuspjelo je tražilo UNS da im se dozvoli iseljenje u Bugarsku. God. 1942–43. djeca su bila smještena u žid. starački dom na Dužicama na zagrebačkoj Trešnjevci te je bilo planirano da Pinhas krene s transportom djece u Palestinu, ali cijela je obitelj u svibnju 1943. bila uhićena i deportirana u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28811. – KŽZ.

LIT.: I. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.