BAND, Milan

BAND, Milan, poduzetnik (Đakovo, 1885 – logor Jasenovac, 1941). Sin Josipov. Završio je višu pučku školu realnoga smjera u Slavonskom Brodu i Višu trgovačku školu u Osijeku. U međuratnom razdoblju bio je komercijalni direktor »Tipografije« d. d. i urednik rubrike narodne privrede u zagrebačkom Jutarnjem listu. Također je bio član Nadzornoga odbora Golubovečkih ugljenokopa. Po uspostavi NDH, sa suprugom Irenom rođ. Zimmerman preuzeo je žid. znak te su deportirani u logor Jasenovac. – Sin Davor, grafičar (Zagreb, 23. I. 1917 – ?) s posuđenim ispravama dr. Fulgosija prebjegao u Dalmaciju i preživio II. svj. rat u Italiji. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.