KAJON, Ašer

KAJON, Ašer, obrtnik (Sarajevo, 27. II. 1886 – logor Jasenovac, 1942). Sin Avramov. Bio je vlasnik radnje za uokvirivanje slika u Palmotićevoj ul. u Zagrebu, a od druge pol. 1920-ih u Oktogonu je imao staklarsku radionicu. U braku s Rahelom rođ. Salom (Sarajevo, 1897 – logor Jasenovac, 1941) imao je djecu Šulamit (Sarajevo, 1915 – logor Jasenovac, 1942) i Izidora (Sarajevo, 1917 – logor Jasenovac, 1941), koji je radio s ocem. Po uspostavi NDH čini se da je živio sam, a supruga sa sinom. Cijela je obitelj preuzela žid. znak, a on je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. U Jasenovcu su stradali i ostali članovi obitelji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.