KAISER, Wilhelm (Vili)

KAISER, Wilhelm (Vili), sportaš (?Beč, ? – logor Slana, VII. 1941). Izbjegao je iz Austrije 1938. u Zagreb te bio među najboljim atletičarima na 400 m u Jugoslaviji. Po osnutku NDH bio je uhićen u lipnju 1941. i deportiran u logor Gospić, potom u logor Slana na Pagu. Pokušavajući pobjeći, preplivao je Velebitski kanal, ali je po noći izgubio orijentaciju i bio uhićen u Karlobagu te idući dan strijeljan pred postrojenim logorašima.

LIT.: M. Peršen: Ustaški logori. Zagreb 1966. – M. Radović: Židovsko gombalačko i sportsko društvo Makabi u Zagrebu. Povijest sporta, 4(1973) 13. – A. Zemljar: Haron i sudbine. Beograd 1988.I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – A. Grünfelder: Nepoželjni gosti. Bijeg Židova iz srednje Europe pred nacističkim progonom. Novi Omanut, 27(2009) 92.