KAISER, Ljudevit

KAISER, Ljudevit, trgovac (Vukovar, 26. VI. 1887 – Auschwitz, 22. VIII. 1942). Posjedovao je trgovinu građevnoga drva, crijepa i krovne ljepenke u Vukovarskoj cesti u Osijeku, opremljenu strojevima za rezanje, blanjanje i obradu dasaka i građe, kojoj je 1940. promet bio oko 2 milijuna din. Po uspostavi NDH osječki Kulturbund oduzeo mu je automobil marke »Fiat« vrijedan 45 000 din. Deportiran je u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 633.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.