KAISER, Ljudevit

KAISER, Ljudevit, trgovac (Trnava, 17. IV. 1884 – logor Jasenovac, 1941). Sin Jakovljev. Doselio se 1924. u Zagreb, gdje je na Trgu N imao veletrgovinu, proizvodnju i skladište žestokih pića »L. R. C. Ljudevit Kaiser« s ispostavama u Preradovićevoj, Jurišićevoj, Vlaškoj ul. i Ilici. Vrijednost skladišta 1941. iznosila je 2 284 000 din. Među njegovim dužnicima 1. VI. 1941. bili su Židovsko narodno društvo, zagrebački »Gradski podrum«, »Ritz bar«, poduzeće »Lincoln«. Bio je također vlasnik kuće na Srebrnjaku te 100 dionica Tvornice vagona u Slavonskom Brodu. Po uspostavi NDH sa suprugom Paulom rođ. Hirschl (Veliki Bukovac, 1891 – ?Urugvaj, ?), s kojom je imao kćer Vilmu i sinove Leona i Slavka, preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. U prijavi imovine vlastima NDH supruga je navela da je u ime žid. kontribucije predala zlatni nakit vrijedan 26 470 din. Vjerojatno je bio uhićen u lipnju 1941. i deportiran u logor Jasenovac, gdje je ubrzo stradao. Iz ŽOZ mu je odaslan samo jedan paket 14. XI. 1941. Supruga je preživjela II. svj. rat i iselila se u Urugvaj. – Sin Slavko, službenik (Nova Gradiška, 22. VII. 1911 – ?Urugvaj, ?). U međuratnom razdoblju radio je u veletrgovini žestokih pića »L. R. C. Ljudevit Kaiser« kao službenik zadužen za financijske i trošarinske knjige. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Sa suprugom »arijevkom« Milom rođ. Zobec izbjegao je iz Zagreba u Urugvaj. – Sin Leon, grafičar (Nova Gradiška, 3. I. 1913 – ?). Radio je kao litograf. Po uspostavi NDH živio je na Trgu N. Sa suprugom Mirom rođ. Lederer, studenticom medicine, preuzeo je žid. znak i ostao bez namještenja te je u prijavi imovine vlastima NDH naveo da umjesto plaće prima potporu grafičkoga sindikata od 800 din. Prebjegao je u Dalmaciju, a u srpnju 1943. interniran je u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima. God. 1944. upućen je u Italiju na liječenje, a potom je radio u tiskari lista Glasnik. Supruga je, čini se, stradala.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.