KAISER, Gusti

KAISER, Gusti (rođ. Kretz), kućevlasnica (Lavov, Ukrajina, 20. V. 1881 – Auschwitz, 1943). U Hrvatsku se doselila 1911. iz Lavova. Po uspostavi NDH sa suprugom Julijem (Nova Gradiška, 1885 – Auschwitz, 1943), sinom Leopolda, preuzela je žid. znak i prešla na katoličanstvo. U prijavi imovine navela je da je sa suprugom suvlasnica stambene dvokatnice s lokalima i skladištem u zagrebačkoj Ilici, kao i da je za državne potrebe Odboru za podavanja 16. V. 1941. morala predati 1463 g zlatnoga nakita procijenjena na 152 000 din. Oboje su deportirani u Auschwitz u svibnju 1943, u posljednjoj velikoj deportaciji zagrebačkih Židova.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.