KAISER, Gertruda

KAISER, Gertruda, obrtnica (Beč, 23. X. 1908 – ?logor, 1941–1945). Kći Sigmundova. U Hrvatsku se doselila iz Beča 1938, a zavičajnost je stekla u Osijeku. U Martićevoj ul. u Zagrebu imala je salon šešira. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak i prešla na katoličanstvo. Stradala je u nepoznato vrijeme u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.