KAISER, Franjo

KAISER, Franjo, obrtnik (Trnava, 18. VII. 1905 – Zagreb, 14. I. 1973). Sin Mavra i Adele rođ. Ruff. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik urarske i zlatarske radnje u Marićevu prolazu u Zagrebu. U veljači 1940. stupio je u brak s »arijevkom« Marijom rođ. Zajec, s kojom je imao sina Mladena, koji je također smatran »arijevcem«. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, a u lipnju 1941. prešao na starokatoličku vjeru te predao molbu za oslobođenje od nošenja žid. znaka, koja je bila odbijena. Skrivao se u Zagrebu te, iako ga je u listopadu prijavila susjeda S. N., zahvaljujući mješovitomu braku bio je pošteđen od deportacije. Preživio je II. svj. rat, nakon kojeg je nastavio voditi obrt. – Sin Mladen, obrtnik (Zagreb, 27. XI. 1940). Vodio je obiteljsku radnju u Zagrebu, kao treći naraštaj urara u obitelji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27350. – HDA, ZKRZ CGK, kut. 722, br. 180. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941, 76. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.