BALASZ, Salomon Aleksandar

BALASZ, Salomon Aleksandar, službenik (Kökény, Mađarska, 19. VII. 1889 – logor Jasenovac, 1941). Sin Mihajlov. Doselio se iz Budimpešte vjerojatno nakon 1926. te djelovao kao prokurist poduzeća »Tungsram« d. d. u Zagrebu. Po uspostavi NDH sa suprugom Sarom i djecom Verom, Andrijom i Tomislavom preuzeo je žid. znak. Otpušten je, uhićen i deportiran u jasenovački logor Krapje, gdje je stradao. Supruga i kći Vera stradale su u logoru Đakovo, čini se da je jedini preživio sin Tomislav (Tomás), koji se nakon II. svj. rata nastanio u Budimpešti.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.