KAHAN, Hela

KAHAN, Hela, sportašica (? – ?). U međuratnom razdoblju bila je istaknuta mačevateljica zagrebačkog Makabija te sa → S. Đurić i → A. Hirsch višestruka prvakinja u floretu.