KAHAN, Arje (Leb, Lavoslav)

KAHAN, Arje (Leb, Lavoslav), kantor (Sighetu Marmaţiei, Rumunjska, 1880 – logor Jasenovac, 1941). Sin Josefov. Doselio se 1926. iz Mađarske u Hrvatsku i otada bio zaposlen kao kantor u ŽOZ. Po uspostavi NDH sa suprugom Giselom rođ. Petronez, sinom Izraelom (?, 1923 – logor Jasenovac, 1941) te kćerima Reginom i Perlom (?, 1925) preuzeo je žid znak. Ubrzo je sa sinom deportiran u logor Jasenovac, gdje su se u rubrici nacionalnoga izjašnjavanja obojica izjasnili kao Hrvati. Iz ŽOZ su im poč. studenoga 1941. svakomu poslana po dva paketa, a ubrzo potom su stradali. Supruga i kći Regina stradale su također u logoru, dok je Perla preživjela II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: Jasenovac. Koncentracioni logor 1941–1945. Beograd 1997. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.