KADMON, Robert

KADMON, Robert, poduzetnik (?Beograd, 1897 – ?). Doselio se iz Beograda u Zagreb 1920-ih, gdje je kao suvlasnik »Avala-filma« uredio i opremio »jedno od najljepših tonkina – Capitol«. Bio je izabran za predsjednika sefardske općine u Zagrebu 1931.

LIT.: Jevrejski glas, 5(1932) 2. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.