KADISCH, Hermann

KADISCH, Hermann, liječnik (?, o. 1870 – ?). Djelovao je kao liječnik u Opatiji. Sudjelovao je na godišnjoj konferenciji Saveza cionista iz južnoslavenskih zemalja Austro-Ugarske Monarhije održanoj 25. I. 1914. u Zagrebu.

LIT.: Židovska smotra, 9(1914) 3.