KADELBURG, Tobijas

KADELBURG, Tobijas, trgovac (Svetozar Miletić, Srbija, 16. X. 1881 – logor Jasenovac, X. 1941). Sin Hinka i Roze. U braku s Jolan rođ. Ernst iz Segedina otac je Aleksandra, → Lavoslava, Stjepana i Livije. Dozvolu za trgovanje mješovitom robom dobio je 18. XI. 1905, a u Vinkovce se doselio 1908. Nakon I. svj. rata nastavio je trgovati sitničarijom, a potom je do 1941. radio kao trg. putnik poduzeća »Hugo Wollner i drug« iz Zagreba. Pridržavao se vjerskih propisa te se u njegovoj obitelji jela isključivo košer hrana. Po uspostavi NDH sa suprugom je odveden u logor Đakovo, a odande u logor Jasenovac, gdje je stradao, dok je supruga stradala u logoru Stara Gradiška. – Kći Livia, komunistička aktivistica (Vinkovci, 1923 – logor Stara Gradiška, 1941). Kao polaznica gimnazije u Vinkovcima učlanila se u SKOJ, a nakon što je zbog komunističke djelatnosti bila izbačena iz gimnazije maturu je polagala u Vršcu. Po uspostavi NDH zbog sudjelovanja u sabotažama i diverzijama deportirana je u logor Stara Gradiška, gdje je bila strijeljana u znak odmazde za ubijene njem. vojnike. Obavijest o njezinu strijeljanju bila je polijepljena na javnim mjestima u Vinkovcima. – Sin Stjepan (Pišta), poduzetnik (Vinkovci, 2. VI. 1912 – Zagreb, 14. I. 1992). Gimnaziju je završio u Vinkovcima 1930. Sa suprugom Serafinom rođ. Poljokan, otišao je u Sarajevo, gdje je postao vlasnik tvornice čarapa. Po uspostavi NDH, u rujnu 1941, iz Sarajeva je s propusnicom stigao u Mostar, a u veljači 1942. u Split, gdje je nekoliko mjeseci radio kao zidar. Dana 1. VIII. 1942. po nalogu tal. vlasti iz Splita je otišao u Dubrovnik, a odande je odveden u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se Židovskomu rapskomu bataljonu, a potom 7. banijskoj diviziji. Kao upravitelj tekstilne radionice 4. korpusa na Baniji u tamošnjim je selima organizirao tkanje sanitetskoga materijala za zavoje. Nakon II. svj. rata živio je u Zagrebu i radio u privredi. Bio je redoviti član vjerske sekcije ŽOZ i minjana u zagrebačkom hramu. – Sin Aleksandar (Šandor), trgovac (Orosháza, Mađarska, 1908 – Beograd, 14. I. 1972). U Vinkovce se doselio s roditeljima 1908. Do 1941. radio je kao trg. putnik, u ožujku 1941. bio je mobiliziran u jugoslav. kraljevsku vojsku, a u Travanjskom ratu dospio je u tal. zarobljeništvo. Iz Drača u Albaniji otpremljen je na Sardiniju, gdje je radio u rudniku ugljena. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, kao ratni zarobljenik prebačen je u Njemačku. Nakon II. svj. rata bio je prvi direktor poduzeća »Granap« u Vinkovcima. S Julijanom (Jarmilom) rođ. Ciganek otac je Ranka, anesteziologa (Zagreb, 23. III. 1948). Maturirao je na vinkovačkoj gimnaziji 1967, a 1980. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao je anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje te radi u Općoj bolnici Vinkovci.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29832.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1992, 22. – T. Šalić: Židovi u Vinkovcima i okolici. Osijek–Zagreb 2002.M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.