KABILJO, Milan

KABILJO, Milan (Zagreb, 27. VIII. 1923 – Jadovno, VII/VIII. 1941). Sin Ise i Matilde. Po osnutku NDH bio je učenik Trgovačke akademije u Zagrebu. Upisan je u Kartoteku židovskoga znaka, no znak nije preuzeo jer je u međuvremenu bio uhićen između 27. i 29. V. u skupini 165 žid. omladinaca i odveden u logor Danica kraj Koprivnice, potom u Jadovno, gdje je stradao. Prijavu imovine umjesto njega ispunila je sestra, u njoj je navela da se njezin brat nalazi na »omladinskom radu«. – Sestra Ljerka, ekonomistica (Zagreb, 1924 – Zagreb, 11. IX. 2011). Upisala se 1947. na Ekonomski fakultet u Zagrebu i diplomirala 1952. Radila je u poduzeću »Kemikalija«, gdje je završila radni vijek kao jedan od direktora.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – KŽZ. – Podaci o ulazniku V. Stipetić.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.