BAKAČ, Mirko

BAKAČ, Mirko, inženjer (Debrecin, Mađarska, 14. XI. 1889 – Zagreb, 9. III. 1943). Doselio se u Hrvatsku 1912. kao inženjer na gradnji Ličke pruge. Oženio se 1914. u Karlovcu Irenom rođ. Ghilardi te ondje živio do 1933, potom se preselio u Zagreb. Poč. II. svj. rata bio je nadsavjetnik Ravnateljstva državnih željeznica u Zagrebu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 660.