ADIŽES, Josip

ADIŽES, Josip (Sarajevo, 1923 – logor Jasenovac, 1941). Sin Davidov. Potkraj 1930-ih učlanio se u SKOJ, djelujući u vodstvu te organizacije u III. muškoj gimnaziji u Zagrebu. God. 1941. pridružio se ilegalnomu pokretu u Zagrebu kao član udarne grupe. Uhićen u drugoj pol. 1941. te odveden u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.