KABILJO, Danilo

KABILJO, Danilo, kemijski inženjer (? – ?). U međuratnom razdoblju radio je u tvornici »Bata« u Borovu kao inženjer tehničke kemije i bio član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, bio je zaveden u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.