KABILJO, Cadik

KABILJO, Cadik, revolucionar (Sanski Most, BiH, 12. VI. 1915 – Zagreb, VII. 1941). Sin Davidov. U međuratnom razdoblju bio je službenik u poduzeću »Mapa« d. d. u Zagrebu. Od 1938. bio je član KPJ. Uhićen je 1939. kao komunist, no pušten zbog nedostatka dokaza. Po uspostavi NDH ostao je u Zagrebu kao pozadinski polit. djelatnik. Preuzeo je žid. znak, a 26. VII. 1941. odveden u Ustaško redarstvo u Ul. Franje Račkoga. Do kraja mjeseca strijeljan je u Dotrščini u Maksimiru. – Supruga Margita (Malka), obrtnica (Budimpešta, 2. VI. 1916 – Zagreb, VII. 1941). Kći Mavra Kistera. U međuratnom razdoblju djelovala je kao stezničarka. Pod utjecajem supruga pristupila je KPJ. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak te se aktivirala u antifašističkom pokretu. Sa suprugom je bila uhićena u srpnju 1941. i strijeljana u Dotršćini.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27887. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.