KABILJO, Arje

KABILJO, Arje, pedagog (Split, 1928). Za II. svj. rata kao pripadnik NOVJ bio je teško ranjen i prebačen na Vis, a potom u Bari. Ubrzo se iselio u kibuc Merhavija u Palestini. God. 1948. bio je mobiliziran i sudjelovao je u borbama 1. bataljuna PALMAH u kojima je ranjen. Završio je Muzičku akademiju, napustio kibuc i započeo poučavati u školi ORT u Givatajimu. U Afeki jednom tjedno drži predavanja o glazbi.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50.